CZYM JEST TERAPIA WIDZENIA?
Terapia widzenia usprawnia narząd wzroku, wzmacnia mięśnie poruszające gałką oczną wpływając na prawidłowe ustawienie oczu w czasie patrzenia na obiekty. Terapie wzmacnia akomodację, dzieki czemu nie ma problemów z ostrością podczas przerzucania wzroku z odległości bliskich na dalekie. Poprawia ruchy oczu dzięki czemu znika zmęczenie oraz senność podczas czytania.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z TERAPII?
Każdy w wieku od 1 do 101 lat. Terapia wzrokowa jest rekomendowana dla osób we wszystkich grupach wiekowych. Oznacza to, że małe dzieci, Pacjenci dorośli, a nawet osoby w wieku podeszłym – zdawać by się mogło o niezmiennym układzie wzrokowym – mogą skorzystać z terapii widzenia. Każdy program terapeutyczny w naszym gabinecie jest dostosowywany do wieku i indywidualnych możliwości Pacjenta. Nawet osoby, u których nie stwierdzono zaburzeń w widzeniu mogą z powodzeniem skorzystać z terapii celem utrwalenia i poprawy istniejącego stanu wzrokowego.

JAKIE DYSFUNKCJE I ZABURZENIA LECZYMY
- Niedowidzenie (leniwe oko)
- Zaburzenia ruchomości gałek ocznych
- Niepełne, osłabione widzenie obuoczne (słaba fuzja, brak stereoskopii)
- Zaburzenia wergencji (konwergencji oraz dywergencji, niedomoga konwergencji)
- Zaburzenia akomodacji (napięta, niesprawna, spasmazm akomodacyjny)
- Trudności w czytaniu i pisaniu (m.in. poprzez usprawnianie sakadowych ruchów oczu)
- Zaburzenia przetwarzania informacji wzrokowej

CZAS TERAPII
Czas prowadzenia terapii zależy od przypadku i trwa od kilku sesji ćwiczeniowych do kilku miesięcy terapii. Praca pacjenta nie ogranicza się jednak tylko do ćwiczeń w gabinecie. Terapia widzenia to także codzienna praca w domu wg zaleceń specjalisty.

CENA TERAPII
diagnoza zaburzeń widzenia obuocznego - 100 zł
(test widzenia obuocznego - test Wortha, test Madox, zakresy wergencji, foria, pkt bliży konwergencji, amplituda akomodacji, sprawność akomodacji)
diagnoza zaburzeń widzenia obuocznego wraz z instruktarzem ćwiczeń wzrokowych – 170 zł
przygotowane indywidualnie na potrzeby klienta
ćwiczenia – 30min/45 zł
zakres terapii związany z zaburzeniem widzeni obuocznego
rehabilitacja - 30min/45 zł
w przypadku trudności w czytaniu i pisaniu